Blankett Beställning av personbundet hjälpmedel för utomlänsförskrivare

Denna blanketten kan antingen skickas till oss som brev eller e-post. Om du väljer att skicka e-post får inga av patientens personuppgifter finnas på blanketten. Fax kommer inte längre att användas.

Blankett

Beställning av personbundet hjälpmedel 

Post

Posta blanketten till:
Medicinteknisk apparatur i hemmet
Box 4100
171 04, Solna

E-post

Blanketten kan e-postas till mah.slso@sll.se, under förutsättning att den inte innehåller några personuppgifter till patienten. I e-postens ämnesrad skriver du "Blankett - Beställning från utomlänsförskrivare".

Du som är förskrivare ska fylla i dina egna personuppgifterna så som namn och kontaktuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift kan vara: 

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • eller annan information som avslöjar en persons identitet

En orderhandläggare från MAH kommer att kontakta dig för att ta emot patientens uppgifter.