Avgifter för hjälpmedel

Oftast behöver inte patienten betala något för sitt hjälpmedel, utan lånar det kostnadsfritt. Ibland betalas dock en egenavgift.

Egenavgift

Alla egenavgifter kan ses i Hjälpmedelsguiden.  

Egenansvar

Hjälpmedel som inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar får brukaren själv köpa. Det kallas egenansvar.

Högkostnadskort för hjälpmedel

Den 1 januari 2021 togs högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel bort. Giltiga frikort gäller den tid som återstår. Påbörjade högkostnadskort kan inte stämplas efter den 1 januari. Läs mer i detta tjänsteutlåtande.

Faktura

Faktura för hjälpmedelsavgifter skickas var tredje månad. På fakturan står Hjälpmedel Stockholm som betalningsmottagare.

Köp av CPAP-mask

Idag utgår en patientavgift för CPAP, motsvarande 100kr/månad. Patienter under 18 år är avgiftsbefriade.

Vid förskrivning av CPAP ingår mask kostnadsfritt. Vid behov av byte eller ny mask eller vissa maskdelar, bekostar patienten detta själv.