Informationsmaterial till patient

Detta informationsblad innehåller samlad information som är bra att känna till vid beställning av förskrivna sensorer och sändare.

Skriv gärna ut informationsbladet och lämna till patient!