Vad är en förskrivare?

En förskrivare är den som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel.

Den som förskriver, det vill säga skriver ut hjälpmedlet, har även ansvar för att informera dig om hur det används och träna dig i att använda hjälpmedlet.

Förskrivaren skriver även in i din journal vilket hjälpmedel som har valts.

Att vara förskrivare är inget yrke. Istället är det personer inom olika legitimerade yrkeskategorier som har rätt att prova ut och förskriva hjälpmedel. Det kan exempelvis vara en arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut, distriktssköterska eller logoped.