Sortiment

Nedanstående produkter ingår i sortimentet Diabeteshjälpmedel.

Blodanalysmateriel 

Avläsare till flash glukosmätare, glukossensorer till flash glukosmätare, glukossensorer till kontinuerliga glukosmätare, mottagare till kontinuerliga glukosmätare, startkit för kontinuerliga glukosmätare, startkit för flash glukosmätare, sändare- och sensorpaket för kontinuerliga glukosmätare, sändare till kontinuerliga glukosmätare.

Infusionspumpar/Insulinpumpar

Infusionspump för insulin, insulinpump