Ändrade förskrivningskriterier

2018-03-02: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har ändrat förskrivningskriterierna gällande Befuktare med inbyggd flödesgenerator.

Hjälpmedlet kan förskrivas till prematura barn med behov av andningsstöd och där utprovning med högflödesgrimma varit positiv.

Utprovning sker på akutsjukhus. Hjälpmedlet ska möjliggöra fortsatt vård i hemmet eller visats hindra återinläggning på akutsjukhus.

Mer information

Du hittar den uppdaterade informationen i Hjälpmedelsguiden (Vårdgivarguiden).