Artikel om vår verksamhet

2020-03-05: MedTech Magazine har skrivit en artikel om vår verksamhet på Medicinteknisk apparatur i hemmet.

Du kan läsa artikeln i MedTech Magazines e-tidning.