Babycontrol

2019-06-13: Leverantör Timik AB informerar om förändringar av apnémonitorn och dess andningssensor.

Se information från Timik AB här.

Båda modellerna kommer finnas kvar i vårt sortiment då de rekonditioneras vid återlämning. En sensor ingår vid beställning av monitor. Vid efterbeställning av sensor är det viktigt att välja rätt modell.