Beställning av diabeteshjälpmedel

2021-01-28: De tekniska problem vi har haft i samband med den planerade driftstarten är nu avhjälpta. Du som förskrivare har, från och med idag, nya förskrivningsrutiner för insulinpumpar, CGM och Flash glukosövervakning (isCGM) i Beställningsportalen. En annan nyhet är att du som patient kan göra uttagshantering av sensorer och sändare via 1177.se från och med idag.

Information till patient

I inloggat läge i 1177 Vårdguidens e-tjänster (1177.se) kan du som patient göra uttag av sensorer och sändare, se hur många uttag du har kvar men även se när nästa uttag kan göras. 

Nuvarande formulär på hemsidan kommer att tas bort 28 februari. Efter detta datum kan uttag endast göras via 1177.se eller telefon. På vår hemsida beskriver vi ur du kan göra ett uttag via 1177.se. 

Information till förskrivare

Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev med information om de förändrade förskrivningsrutinerna och uttagshantering har skickats till dig som förskriver diabeteshjälpmedel i Region Stockholm. Tyvärr blev driftstarten försenad men nu ska de tekniska problemen vara lösta. 

Felfällningskommentar

Om du som förskrivare har fått en felfällning som saknar felfällningskommentar, kan du bortse från denna. Dessa felfällningar är åtgärdade och kommer att handläggas av MAH. 

Informationsmaterial

I detta dokument har vi samlat information som kan vara bra att känna till vid beställning av förskrivna sensorer och sändare. Skriv gärna ut informationsbladet och lämna till patient.

 

Publicerad 2021-01-28