Leveransförseningar av infusionspump för enteral nutrition

2018-03-19: Upprepade leveransförseningar vid nyinköp av både Amika, från Fresenius Kabi AB, och Flocare Infinity, från Nutricia Nordica AB.

Ange i leveranskommentar på beställningar om hur snart leverans önskas och gärna mobilnummer till dig som förskrivare om vi behöver nå dig angående leveransen. 

Pump som inte används av patient önskar vi lämnas tillbaka snarast möjligt, så att de kan rekonditioneras och lämnas till ny patient.