Förskrivare för inhalation

2018-06-13: Förskrivare för inhalationshjälpmedel har utökats.

Utöver läkare kan nu även fysioterapeut med specialisering inom respiration förskriva:

  • Nebulisator för läkemedel, stationär
  • Nebulisator för läkemedel, portabel
  • Nebulisator för läkemedel, sinusbehandling
  • Årsförbrukningsset till nebulisator  

Observera att förskrivare för inhalator till ventilator fortsättningsvis endast är läkare.