FreeStyle Libre 2 avläsare

2021-08-27: Leverantören Abbott har för närvarande tillfällig brist på FreeStyle Libre 2 avläsare.

FreeStyle Libre -sensorerna påverkas inte och är fortsatt tillgängliga. Funktionen för att kontrollera sin glukos, med hjälp av sin smarttelefon är också fortsatt tillgänglig.

Publicerad 2021-08-27