Leveransförseningar FreeStyle Libre

2017-12-20: Leverantören Abbott Diabetes Care meddelar att de inte kan tillgodose nybeställningar av FreeStyle Libre avläsare och startkit på grund av leveransstörningar.

Abbott Diabetes Care kommer i första hand att prioritera befintliga kunder som behöver nya avläsare på grund av reklamationer. 

Leverantören arbetar för fullt för att lösa detta så snart som möjligt och återkommer då de har mer information.