Leveransförsening FreeStyle Libre avläsare

Leverantören Abbott meddelar att de, på grund av ökad efterfrågan samt leveransbegränsningar, ej kommer att kunna leverera FreeStyle Libre avläsare förrän i vecka 8. Denna information gäller både separata avläsare och startkit.