Restriktiv hållning till nyförskrivning av Freestyle Libre-systemet

2018-03-09: Klicka på nyheten för att läsa informationsbrev från leverantören Abbott.