Höstens förskrivarutbildningar

2019-07-02: Nu är kursöversikten för höstens förskrivarutbildningar publicerad på vår hemsida.

Under rubriken Utbildning finns även en länk till Lärtorget där du kan läsa mer om varje kurs och anmäla dig.

Om du har problem med att logga in i Lärtorget kan våra lathundar vara till hjälp!