Låneförbindelse hjälpmedel

2018-04-18: Nu finns blanketten "Låneförbindelse MAH" publicerad i Vårdgivarguiden och på vår hemsida.

Som förskrivare är du ansvarig för att lämna ut dokumenterade låneförbindelse till brukaren där brukarens ansvar förtydligas. 

I brukarens journal dokumenterar du sedan att brukaren fått informationen och skrivit under låneförbindelsen. Skulle brukaren av någon anledning inte ha möjlighet att skriva under låneförbindelsen kan detta journalföras. Dokumentet lämnas därefter ut utan underskrift.