Leveransförseningar MiniLink från Medtronic

2018-03-09: Fortfarande leveransförseningar gällande MiniLink sändare och tillhörande USB-port.

Start kit (pump och CGM som innehåller dessa två artiklar) stoppas av Medtronic. Leverantören kan inte leverera ett komplett system, vilket är obligatoriskt. 

Medtronic har informerat vården om detta via e-post samt besök av deras representant. Leverantörens vädjan är att annat väljs under tiden. Det är oklart när start kitet kan levereras igen.