Maskstommar från Fisher & Paykel Healthcare AB

2019-12-05: Fisher & Paykel Healthcare AB säljer inte längre separata maskstommar till sina CPAP-masker. Om en maskstomme till en mask går sönder efter garantitiden (3 månader), behöver man köpa en komplett mask.

Detta gäller maskerna Eson, Eson 2 och Simplus.