Leveransinformation angående diabetesartiklar från Medtronic

2018-01-22 Leveransförsening av Minilink

Medtronic meddelar att de återigen kan leverera Enlite sensorer. CGM sändaren Guardian2 Link till insulinpump MiniMed 640G har också normal leverans liksom fristående CGM-system Guardian Connect. 

Däremot har de leveranssvårigheter gällande MiniLink sändare och  tillhörande USB-port.

Start kit (pump och CGM som innehåller dessa 2 artiklar) stoppas av Medtronic, då de inte kan leverera ett komplett system, vilket är obligatoriskt.

Medtronic har informerat vården om detta via mail och besök av deras representant. De ber vården välja annat så länge. Beräknad leverans av dessa 2 artiklar är beräknad till början av mars.