Nu kan du se kursöversikten för vårens förskrivarutbildningar

2018-11-08: Kurserna kommer att vara anmälningsbara i Lärtorget med start i december.

När kurserna är öppna för anmälan kommer information att ges som nyhet på vår hemsida samt som en nyhet i Beställningsportalen.