Nytt avtal för andningshjälpmedel

2021-05-17: MAH har nytt avtal för andningshjälpmedel så som apparater och masker för behandling av sömnapné, ventilatorer, hostapparat, slemsugar och vissa tillbehör.

Längre garanti för masker och maskdelar

I det nya avtalet gäller sex månaders garanti för masker och maskdelar. Detta gäller för köp som görs från och med 17 maj 2021. Köp som är gjorda tidigare har fortsatt tre månaders garanti.

Prislista

Uppdaterade priser kan hittas på denna sida. Prislistan eventuellt kommer att uppdateras med fler leverantörer och modeller framöver. 

För dig som är förskrivare

Förskrivningsunderlagen uppdateras löpande i Beställningsportalen med tillgängligt sortiment. 

Publicerad 2021-05-17