Säkerhetsmeddelande Abbott

Säkerhetsmeddelande om FreeStyle LibreLink-appen för Android

Du kan läsa säkerhetsmeddelandet här.