Säkerhetsmeddelande insulinpump Paradigm från Medtronic

Medtronic informerar angående äldre modeller av Paradigm insulinpumpar.

Medtronic informerar de Paradigm-användare som har lämnat sina uppgifter till dem.