Säkerhetsmeddelande insulinpumpar

2019-12-06: Detta säkerhetsmeddelande gäller för Insulinpumparna MiniMed™ 640G och MiniMed™ 670G.