Viktigt säkerhetsmeddelande

2018-06-21: Viktig infomation gällande insulinpumpsystemet Accu-Check Insight för att minimera risken för läckage vid byte av en förfylld insulinampull.