Säkerhetsmeddelande för Stellar 100/150

2019-12-13: Apparatfel kan leda till larmfunktionsfel. Detta säkerhetsmeddelande gäller för de apparater som har tillverkats mellan april 2016 och juni 2017 och har serienummer: 20160123307 till 22171057208.

Läs brev från leverantören