Ladda upp kursintyg i Beställningsportalen före 31 mars!

2019-03-22: I Region Stockholm är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel sedan hösten 2017.