Problemet löst - Information från Abbott Scandinavia AB

2020-06-12: Den tidigare situationen med att Android-versionen av FreeStyle LibreLink appen (version 2.4.1) som förhindrade data från att laddas upp till LibreView och dela meddelanden med LibreLinkUp kontakter, är nu löst.