Ny ersättningsprodukt för Tandem t:slim X2 Insulinpump Basal-IQ-teknologi

2021-06-09: Tandem t:slim X2 Insulinpump Basal-IQ-teknologi 6.4.1 levereras vid nyförskrivning.

Utgående produkt

Tandem t:slim X2 Insulinpump Basal-IQ-teknologi, artnr. 1004223

Ny produkt

Tandem t:slim X2 Insulinpump Basal-IQ-teknologi 6.4.1, artnr. 1006419, levereras vid nya förskrivningar.

Uppdatering av mjukvara

Förskrivare på endokrinologisk/diabetesmottagning kan kontakta Rubin Medical AB, om uppdatering av mjukvara på redan förskrivna pumpar önskas. 

 

 

Publicerad 2021-06-09