Utbildning för dig som förskriver Compat Ella

2018-09-12: Den enterala nutritionspumpen Compat Ella är upphandlad av SLL så att både sjukhus kan köpa och förskrivare kan skriva ut till patient i eget boende och LSS-boende. Nestlé Sverige AB kommer ha utbildningar i handhavandet av pumpen. Se inbjudan i bilaga.