Viktig information till förskrivare angående andningshjälpmedel

2020-03-27: På grund av rådande situation angående coronaviruset Covid-19 har våra leverantörer svårt att leverera hjälpmedel till MAH i den mängd som efterfrågas.

Vi vill därför uppmana er förskrivare att begränsa era förskrivningar av andningshjälpmedel för att säkerställa att patienter med akuta besvär får sina behov tillgodosedda.

De hjälpmedel som avses är ventilatorer, syrgaskoncentratorer, inhalatorer, hostmaskiner och slemsugar.

Vi vill även att ni undviker att förskriva dubbla hjälpmedel i den mån det är möjligt.

När en patients behov upphör, önskar vi att hjälpmedlen återlämnas snarast möjligt till MAH.