Viktigt säkerhetsmeddelande angående Minimed 640G och Minimed 670G

2020-06-18: Detta är endast en påminnelse om säkerhetsmeddelandet som informerades om i november 2019.

Säkerhetsmeddelande.pdf