Anmälan till förskrivarubildningar

Kurskatalog

Utbildningarna har fokus på enskilda produktområden. På denna sida hittar du kurskatalogen för samtliga hjälpmedelsverksamheter. För skräddarsydda utbildningar, läs här.

Utbildningarna publiceras terminsvis och tillfällen som redan har passerat är ej synliga eller sökbara. I nuläget finns kurserna även i Lärtorgets publika kurskatalog. Du hittar lättast en kurs i kurskatalogen genom att välja/filtrera Område: Hjälpmedel.

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller. 
  • Beställning av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm eller Medicinteknisk apparatur i hemmet. 
  • Du ska ha grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Vi rekommenderar att du har gått grundkursen "Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden" som erbjuds en gång per termin. 

Anmälan 

Vårterminen 2022 sker anmälan i Lärtorget. Om du har en anställning hos privat vårdgivare eller i kommun krävs personligt konto för att kunna genomföra anmälan. Har du inget konto finns lathund till hjälp. Ett nytt och förhoppningsvis smidigare system för anmälan kommer finnas inför höstterminens kurser när vi öppnar upp för anmälan 1 juni. 

Bekräftelse

Vid anmälan får du en automatisk bekräftelse att du har fått en plats alternativt information om att du köar för en plats. 

Avanmälan

Vid behov kan du själv avanmäla dig i Lärtorget. Om du det är mindre än en vecka till kurstillfället tas avanmälan emot via e-post till: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se

Kostnad

Alla våra utbildningar är kostnadsfria för dig som förskrivare.

Skräddarsydda utbildningar

Har du några specifika önskningar om utbildning och information är du välkommen att höra av dig. Ring till 08-123 675 00 (menyval 1) och fråga efter en konsulent alternativt skicka e-post till mahkonsulent.slso@regionstockholm.se