Listen

Kurskatalog

Filtrera

Filtrering

Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet
Återställ
Arbetsterapeut
Diabetessköterska
Audionom
Dietist
Distriktssköterska
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Logoped
Lymfterapeut
Läkare
Sjuksköterska
Återställ
Alternativa styrsätt
Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden
Diabeteshjälpmedel
Elrullstolar
Fjärrstyrning
Förband- och sjukvårdsmaterial
Hörselhjälpmedel
Inkontinenshjälpmedel
Kognitionshjälpmedel
Kommunikationshjälpmedel
Kompressionsmaterial
Lyftselar
Madrasser
Manuella rullstolar
Nutritionsprodukter
Närlarm
Sittdynor
Vagnar för barn
Återställ
Digital utbildning
Fysisk utbildning
Öppet hus
Återställ

2023-06-08

9 - 10.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

Kurstillfället ger dig kännedom om det förskrivningsbara sortimentet hörselhjälpmedel- hur du med stöd av regelverket ska förskriva detta samt lägga dina beställningar korrekt i Beställningsportalen.

Se mer

2023-06-08

14 - 15.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

Kurstillfället ger dig kännedom om det förskrivningsbara sortimentet hörselhjälpmedel- hur du med stöd av regelverket ska förskriva detta samt lägga dina beställningar korrekt i Beställningsportalen.

Se mer

1/1