Avvikelseformulär

Tänk på att rapportera avvikelsen till oss så snart som möjligt och med så utförlig information som möjligt.

Vad är en avvikelse?

I följande avvikelseformulär kan du rapportera avvikelser kopplade till ett hjälpmedel. Det är framför allt följande avvikelser som kan rapporteras i formuläret: 

  1. Reklamationer
  2. Klagomål och synpunkter.
  3. Kopior på anmälningar till Läkemedelsverket.

Kopior på anmälningar till Läkemedelsverket

Det är viktigt att veta som förskrivare att ni är vårdgivare och ansvarar för att anmäla tillbud och negativa händelser till Läkemedelsverket, däremot behöver även vi som distributörer av hjälpmedel kunna få ta del av uppgifterna i syfte att förbättra patientsäkerheten.

Rapportera avvikelse

Arbetar du som förskrivare och har tillgång till Händelsevis, rekommenderar vi att du istället skickar in din avvikelse via det systemet. Övriga kan använda sig av avvikelseformuläret på denna sida. Uppgifterna i avvikelseformuläret kommer att registreras in en databas som ett led i vårt förbättringsarbete. Tänk på att inte skriva patientens personnummer, namn eller adress i formuläret. 

Återkoppling

I de fall du kryssat i att du önskar återkoppling eller vill ersätta ett felaktigt hjälpmedel, kommer vi att kontakta dig via e-post. Du kommer då att få ett dokument med ett avvikelsenummer som ska fästas på den produkt som returneras till oss. Observera att du inte ska skapa en arbetsorder i Beställningsportalen för hämtning eftersom vi ombesörjer hämtning av hjälpmedlet i samband med en avvikelse. 

Är det bråttom att åtgärda avvikelsen? 

Ring 08-123 476 92 för kontakt med reklamationssamordnaren. 

OBS! Vid ett tillbud/negativ händelse Kontakta tekniker på tel. 08-123 675 00 och välj menyval 4 för att planera inhämtning av den medicintekniska produkten. Märk produkten med tillbud/ negativ händelse medicinteknisk produkt.

Avvikelseformulär

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Avvikelseformulär

Önskas hjälpmedlet ersättas?
Önskas återkoppling? (obligatoriskt)
Är du en vårdgivare som har gjort en anmälan till Läkemedelsverket? Om ja, fyll i fälten nedanför
Har patient skadats/ kunde ha skadats till följd av ett hjälpmedel?