Checklista inför förskrivning

Beställningar av diabeteshjälpmedel sker via Beställningsportalen.

Checklista för dig som förskrivare

  • Dubbelkolla alltid att patientens mobilnummer stämmer.
  • Om du får vetskap om att patienten har fått nytt mobilnummer. Ta kontakt med oss så att vi kan ändra till korrekt mobilnummer på beställningen. Alternativt be patienten ringa direkt till oss för uppdatering.
  • Vid beställning till barn - tänk på att målsmans namn ska stå med. Skriv målsmans namn i rutan för leveranskommentar.
  • I Beställningsportalen väljer du Behovstrappa: Vård och behandling, Trappsteg: 1 Livsuppehållande behov.
  • Ange på beställningen hur många uttag patienten är beviljad att ta ut. Detta gör ni genom att ange antalet (till exempel sensorer) som ska skickas vid ett tillfälle. Fyll i den siffra det gäller i rutan för antal. I rutan för leveranskommentar skriver ni sen i hur många gånger det antalet får beställas av patienten. Till exempel: Antal 6 st sensorer. Leveranskommentar: Uttag 4 uttag/år.
  • Om leveransen inte ska skickas ut på direkten till patienten så måste ni skriva in den informationen till oss i leveranskommentaren. Skriv till exempel. "Ska skickas först när patienten tar kontakt". Då kommer vi på Medicinteknisk apparatur i hemmet att invänta med beställningen tills patienten kontaktar oss.
  • Fyll i "Förskrivning" under "Önskad åtgärd".
  • Fyll inte i någon fakturainformation. Den raden hoppar ni över.
  • Om man vill ångra/makulera en order behöver ni kontakta oss. Det räcker inte att klicka på ”Återlämna” i Beställningsportalen. Ring in till oss på 08-123 675 00 och välj telefonvalet för diabetes.
  • mylife OmniPod beställs som tidigare via läkemedelsförmånen.