Behov av hjälpmedel?

Om du är i behov av hjälpmedel behöver du i första hand kontakta en förskrivare. Denna person kan vara en fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, dietist eller läkare inom exempelvis vårdcentral eller en specialistklinik.

Medicinteknisk apparatur i hemmet har ingen möjlighet att lämna ut hjälpmedel utan att de har förskrivits/beställts av en förskrivare.

Prioriteringar

Inom Stockholms län förskrivs hjälpmedel enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras.