Akut leverans till förskrivande enhet eller patient

Leveranser för akuta behov ska ske senast 24 timmar efter beställning.

Akut leverans används främst vid behov av:

  • Livsuppehållande hjälpmedel
  • Att inte förhindra hemgång från sjukhus alternativt förhindra inläggning på sjukhus.

Beställning av akut leverans i Beställningsportalen

Se till att huvudhjälpmedlet och tillbehöret som du beställer är grönmarkerat i Beställningsportalen. Om du beställer ett grönmarkerat huvudhjälpmedel och ett tillbehör som har längre leveranstid, kan inte leverans ske akut då beställningen inväntar det tillbehör som har längre leveranstid.

Behåll krysset i rutan: "Accepterar likvärdig".

  1. I kommentarsfältet "Leveranskommentar" i Beställningsportalen skriver du: "Akut leverans", anledningen till den akuta leveransen samt senast tänkbara tid för leverans.
  2. Ring kundtjänst order: 08- 123 675 00 menyval 2. Uppge referensnumret på din beställning och att det gäller en akut leverans.
  3. Kan hjälpmedlet hämtas på hjälpmedelscentralen? Ange då namn och telefonnummer till den som ska hämta hjälpmedlet. Informera om att vi alltid ringer från dolt nummer.

 

Alternativ till akut leverans:

Utkörning på ordinarie kördag

Ange som kommentar på beställningen att du önskar leverans nästkommande ordinarie kördag.

Hämta hjälpmedlet i receptionen

Du kan själv hämta hjälpmedel på Medicinteknisk apparatur i hemmet om det är brådskande. Du hämtar hjälpmedlet i receptionen på Sundbybergsvägen 1E i Solna.

Osäker på om du ska beställa en akutleverans?

Vid tveksamheter, var god kontakta vår kundtjänst. 
Telefonnummer 08-123 675 00, menyval 2 Kundtjänst