Hjälpmedelsöversikt

Nedan ser du en del av vårt hjälpmedelssortiment:

Andningshjälpmedel

I gruppen andningshjälpmedel ingår respiratorer, oxygenutrustningar, slemsug, inhalatorer och andningsmuskeltränare. 

Diabeteshjälpmedel

I gruppen diabeteshjälpmedel ingår infusionspumpar och blodanalysmateriel. 

Övriga hjälpmedel

I denna grupp ingår nutritionspump, kompressionsutrustning, droppställning, luftrenare, infusionspump, apnélarm för spädbarn och mätare för blodets koagulationsförmåga.