Om oss

Medicinteknisk apparatur i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har ett behov av bland annat CPAP, apnélarm och diabeteshjälpmedel.

Från behov till valt hjälpmedel

Med medicinsk kunskap i kombination med god kännedom om det utbud av hjälpmedel och de anpassningsmöjligheter som finns, erbjuder våra hjälpmedelskonsulenter och medicintekniska ingenjörer råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patient. 

Från beställning till leverans

Lagerpersonal, inköpare och ordermottagare verkar gemensamt för att möta de behov som finns hos både patienter och förskrivare. 

Reparation och rekonditionering

Tidbokning för reparation av trasigt hjälpmedel och förebyggande underhåll samt rekonditionering av återlämnade hjälpmedel sköts av våra medicintekniska ingenjörer.

Flera hjälpmedelsverksamheter

Det finns fyra hjälpmedelsverksamheter i Stockholms län som drivs i Region Stockholms regi. Dessa är Förbrukningshjälpmedel i hemmet, KommSyn Stockholm och Hjälpmedel Stockholm. Organisatoriskt tillhör de fyra hjälpmedelsverksamheterna Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Region Stockholm. 
Verksamhetschef: Viktoria Edefur. Telefon: 08-123 475 57,
e-post: viktoria.edefur@regionstockholm.se

Detta är en film om hjälpmedelsverksamheterna Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH), Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH).