Patient med skyddade personuppgifter

Uppgifter i Beställningsportalen

När en patient har tilldelats skyddade personuppgifter, även kallat skyddad ID, kommer namn, adressuppgift och telefonnummer inte att framgå i Beställningsportalen. Därför är det viktigt att förskrivaren kompletterar beställningen med egna eller alternativa kontaktuppgifter för att hjälpmedelsverksamheten ska kunna hantera beställningen.

Beställa personbundet hjälpmedel

Vid beställning av hjälpmedel ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren ska fylla i sina egna kontaktuppgifter eller alternativa kontaktuppgifter för att beställningen ska kunna hanteras. Mer information under rubriken Leverans.

Undantag från att använda Beställningsportalen är om det finns särskilda skäl (förskrivarens bedömning). I dessa fall ska beställningen skickas via post till respektive hjälpmedelsverksamhet. I pappersblanketten ska patientens kodnummer ersätta personnumret och andra personuppgifter.  

Beställa arbetsorder

Vid beställning av arbetsorder ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren ska fylla i sina egna kontaktuppgifter eller alternativa kontaktuppgifter för att beställningen ska kunna hanteras. Mer information under rubriken Leverans.

Undantag från att använda Beställningsportalen är om det finns särskilda skäl (förskrivarens bedömning). I dessa fall ska beställningen skickas via post till respektive hjälpmedelsverksamhet. I pappersblanketten ska patientens kodnummer ersätta personnumret och andra personuppgifter. 

Leverans

Ange kontaktuppgifter och förskrivande enhet i beställningen. Var uppmärksam på att du inte ska ange patientens adress i beställningen. Vid frågor om leveransadress var god kontakta kundtjänst hos Medicinteknisk apparatur i hemmet innan du genomför din beställning.

Var noga med att ge oss kontaktuppgifter till dig som förskrivare så att vi enkelt kan nå dig.

Undantag

Diabeteshjälpmedel levereras alltid till klinik/mottagning. 

Blanketter

Följande blanketter ska användas när det finns särskilda skäl (förskrivarens bedömning) för att inte använda Beställningsportalen eller Take Care.