Förskrivning till patient med skyddad ID

Denna information vänder sig till dig som är förskrivare till en patient med skyddade personuppgifter, även kallat skyddad ID.

Använd pappersblankett

Vid beställning av hjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter ska pappersblanketten "Beställning av personbundet hjälpmedel" användas. Du kan därefter välja att posta eller e-posta blanketten. Blanketten ska inte skickas via Take Care.  

Om du ska posta blanketten

  1. Blanketten får inte innehålla patientens personuppgifter så som namn, personnummer, adress och telefonnummer eller annan information som kan avslöja en persons identitet. Skriv Skyddad ID vid rutan för patientens namn. 
  2. Fyll i kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen, inte till patienten. 
  3. Posta blanketten till: Kundreskontra, Box 139, 125 23 Älvsjö.
  4. Ring 08-123 476 61 och ange patientens personnummer. 

Om du ska e-posta blanketten

  1. Blanketten får inte innehålla patientens personuppgifter så som namn, personnummer, adress och telefonnummer eller annan information som kan avslöja en persons identitet. Skriv Skyddad ID vid rutan för patientens namn. 
  2. Fyll i kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen, inte till patienten. 
  3. E-posta blanketten till hjmkundres.slso@regionstockholm.se. Ange "Skyddad ID" i e-postens ämnesrad. 
  4. Ring 08-123 476 61 och uppge patientens personuppgifter.

Leverans

Ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen. Vid beställning av skrymmande hjälpmedel som ska levereras direkt hem till patienten ska detta skrivas som en kommentar i beställningen. Skriv inte patientens adress i beställningen! Vi kommer istället att ringa dig som förskrivare så att du kan lämna patientens kontaktuppgifter.

Var noga med att ge oss kontaktuppgifter till dig som förskrivare så att vi enkelt kan nå dig. Vid leverans kommer vi att kontakta patienten för att få en adress dit hjälpmedlet ska levereras. 

Undantag

Diabeteshjälpmedel levereras alltid till klinik/mottagning.