Diabeteshjälpmedel - information och beställning

Som patient vänder du dig till oss för att beställa diabeteshjälpmedel i form av glukossensorer, sändare, avläsare och insulinpumpar. För detta behövs en förskrivning från din diabetessköterska.

Så här beställer du uttag

Beställ uttag av nya sensorer eller sändare genom att logga in på 1177.se. Om detta inte är möjligt kan du även ringa in din beställning på telefonnummer 08–123 675 00 under våra ordinarie öppettider.

Beställningsformuläret på MAH:s hemsida är borttaget sedan 28 februari. 

Förnya din förskrivning regelbundet

Förskrivningar gällande förbrukningsmaterial så som sensorer och sändare behöver förnyas med regelbundna mellanrum. Förnyelsen av förskrivningar görs via din diabetessköterska.

Meddela ändring av adress eller telefonnummer

Det är viktigt att du meddelar förändringar av telefonnummer och adress till oss och din diabetessköterska då leveransen är beroende av att dessa stämmer.

Leverans hanteras av leverantören

Leveransen av diabeteshjälpmedel hanteras av respektive leverantör. Om du har diabetesartiklar från flera olika leverantörer kommer dina leveranser att skickas från respektive leverantör, vilket medför att de kommer med olika försändelser vid olika tillfällen.

I vissa fall kan du som patient behöva kontakta leverantörernas kundtjänst för att få mer information om exempelvis leveransstatus. Leverantörerna ansvarar även för reklamation och support för deras produkter.  

Frågor

För att få information om befintliga förskrivningar och hur många uttag du har kvar av exempelvis glukossensorer loggar du in på 1177.se. Om detta inte är möjligt kan du även ringa till oss eller kontakta din diabetessköterska. 

Kontaktinformation till leverantörer