Skicka ett hjälpmedel som postpaket

Vid återlämning, alternativt vid inlämning för reparation, kan du välja att skicka ditt hjälpmedel som postpaket.

Använd följande adress när du ska skicka brev eller posta ett hjälpmedel:

Medicinteknisk apparatur i hemmet
Box 4100
171 04 Solna