Tillbud och negativ händelse

Om en patient har skadats (negativ händelse) eller kunde ha skadats (tillbud) till följd av en av våra medicintekniska produkter har du som vårdgivare en anmälningsskyldighet.

Så gör du vid tillbud/ negativa händelser (steg för steg):

  1. Om du upptäcker tillbud/negativ händelse kontakta medicinteknisk ingenjör hos oss på Medicinteknisk apparatur i hemmet på telefonnummer: 08-123 675 00 och välj menyval 4 (vi kommer då genomföra utbyte för likvärdigt hjälpmedel).
  2. Registrera tillbud/negativ händelse i ert interna avvikelsehanteringssystem. Om ni har HändelseVis använd det i första hand.
  3. Gör en anmälan om tillbud/negativ händelse på Läkemedelsverkets webbsida: Anmäla negativa händelser och tillbud.
  4. Ladda ner kopia av anmälan till Läkemedelsverket (PDF) i E-tjänsten.
  5. Skicka kopia (PDF) på anmälan till vår patientsäkerhetssamordnares mejl: hjmspatsak.slso@regionstockholm.se
  6. Om du som förskrivare har Hjälpmedlet, märk då upp det med följande blankett: returlapp.-MAH.pdf 

Mer information: