Återlämning av hjälpmedel från patient med smittsam sjukdom

Följande gäller vid återlämning av hjälpmedel som använts av patient med smittsam sjukdom.

  1. Rengör hjälpmedlet. Om möjligt, desinficera och lägg hjälpmedlet i plastpåse.
  2. Märk upp hjälpmedlet med texten ”Smittat hjälpmedel”.
  3. Lämna hjälpmedlet till Medicinteknisk apparatur i hemmet. Detta kan göras på Sundbybergsvägen 1E, Solna, under våra ordinarie öppettider. Du kan även ringa till oss på telefonnummer 08-123 675 00, för att komma överens om alternativ lösning.
  4. Om du är förskrivare går det även bra att skicka en arbetsorder i Beställningsportalen för hämtning av hjälpmedlet. I arbetsordern ska kommentaren ”smittat hjälpmedel” anges.


Medicinteknisk apparatur i hemmet bedömer om hjälpmedlet kan återanvändas.