Återlämning vid dödsfall

Vid händelse av dödsfall ska förskrivna hjälpmedel lämnas tillbaka till Medicinteknisk apparatur inom 20 arbetsdagar.

Om hjälpmedlet inte har återlämnats till oss kommer ett brev om återlämning skickas till folkbokföringsadressen. 

Förskrivaren kan skicka in en arbetsorder på hämtning via Beställningsportalen. Fäst en kopia av arbetsordern på hjälpmedlet.