Återlämning av hjälpmedel

Förskrivna hjälpmedel är ett lån från Region Stockholm och ska lämnas tillbaka när behovet inte längre kvarstår.

Lämna här

Hjälpmedel kan lämnas på Sundbybergsvägen 1 E i Solna. Om du inte har möjlighet att komma in med ditt hjälpmedel kan du ringa till MAH för att komma överens om en alternativ lösning. Kundtjänsten når du på telefonnummer: 08-123 675 00.

Förskrivare kan beställa hämtning

Förskrivare kan beställa hämtning i Beställningsportalen genom en så kallad arbetsorder. En kopia av arbetsordern ska fästas på hjälpmedlet inför hämtning. Vid åretlämning ska alla delar som du har fått med hjälpmedlet återlämnas.

Flytt

Flyttar du från Stockholm ska du, i god tid före flytten, ta kontakt med sjukvården i din nya region och därigenom få nytt hjälpmedel samt återlämna de hjälpmedel som tillhör MAH.