Återlämning av hjälpmedel

Förskrivna hjälpmedel är ett lån från Region Stockholm och ska lämnas tillbaka när behovet inte längre kvarstår.

Lämna här

Hjälpmedel kan lämnas på Sundbybergsvägen 1 E i Solna. Om du inte har möjlighet att komma in med ditt hjälpmedel kan du ringa till MAH för att komma överens om en alternativ lösning. Kundtjänsten når du på telefonnummer: 08-123 675 00.

Förskrivare kan beställa hämtning

Förskrivare kan beställa hämtning i Beställningsportalen genom en så kallad arbetsorder. En kopia av arbetsordern ska fästas på hjälpmedlet inför hämtning.

Flytt

Flyttar du från Stockholm ska du, i god tid före flytten, ta kontakt med sjukvården i din nya region och därigenom få nytt hjälpmedel samt återlämna de hjälpmedel som tillhör MAH.