Våra rutiner

Här kan du läsa mer om våra rutiner kring förskrivning, leverans, service och reparation samt återlämning av hjälpmedel.

Förskrivning

Läs mer om exempelvis felfällningar av beställning, hur du som förskrivare kan beställa en kombikakod, hantering av skyddad ID, utomlänspatienter och asylsökande samt ansvarfördelningen av kostnader enligt StorSthlm- SLL (tidigare KSL-överenskommelsen).

Leverans

Läs mer om vad du som förskrivare behöver tänka på vid förskrivning av akut leverans, rutiner kring uthämtning av paket, samt ta del av körschemat för leverans till patient eller förskrivande enhet. 

Service och reparation

Läs mer om vad du som förskrivare eller patient behöver tänka på om ett hjälpmedel skadas, stjäls eller tappas bort samt våra rutiner för reklamation av hjälpmedel. 

Återlämning

Läs mer om var du kan lämna tillbaka ditt hjälpmedel samt rutinerna för återlämning vid dödsfall eller retur av felbeställt hjälpmedel.