Uttag av nya sensorer eller sändare till diabeteshjälpmedel

Nya uttag av sensorer eller sändare görs endast per telefon eller genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot beställningar via e-post. 

Beställningsformulär borttaget

Från den 28 februari kan du inte längre beställa uttag för sensorer och sändare genom MAH:s hemsida.

Beställ via 1177.se eller ring

Beställ dina uttag genom att logga in på 1177.se. Om detta inte är möjligt går det även bra att ringa in din beställning på telefonnummer 08-123 675 00 under våra ordinarie öppettider. 

Läs mer om hur du beställer via 1177.se